Име на фирма:
Порше Пловдив
Седалище на фирма:
ул. „Пазарджишко шосе” №82A
BG-4000 Пловдив
Правна форма:
Телефон:
Факс:
Имейл:
FN:
Компетентност:
DVR - номер:
UID - номер:
05574684532
Банкова връзка:
Банков код:
Номер на сметка:
IBAN: